Visie en Milieu

Koller Transport BV wil samen met haar klanten werken aan duurzame relaties. ‘Samen in de maatschappij’ is hierbij ons uitgangspunt, met respect voor medemens en maatschappij. Wij vertalen dit in een goede en betrouwbare dienstverlening, waardoor we samen met u kunnen zorgdragen voor een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening en een duurzame ontwikkeling van ons bedrijf.

De afgelopen jaren hebben wij versneld geïnvesteerd in nieuwe vrachtauto’s met Euro 6-motoren. Deze vrachtwagens zijn zuiniger en stoten daarom minder CO2 uit. Bovendien zijn de uitlaatgassen bijzonder schoon. Er is bijna geen Nox- en fijnstof-uitstoot meer waardoor de luchtkwaliteit niet te lijden heeft. Wij hebben onze nog jonge Euro 3-vrachtwagens laten voorzien van gesloten roetfilters die eveneens de uitstoot van fijnstof beperken tot een minimum. Met deze vrachtwagens dragen we bij aan een beter milieu. Onze chauffeurs hebben uitgebreide trainingen gehad waarin ze geleerd hebben zuinig te rijden, wat een direct, positief effect heeft op het milieu. Ook voorkomen wij iedere dag zo veel mogelijk dat er lege of onnodige kilometers gereden worden door middel van een goed uitgedachte planning en constante monitoring. Onze ‘track and trace- systeem is daarbij van grote waarde.

Waarom Koller Transport BV?

Doordat wij een platte organisatie met vaste mensen op vaste plaatsen zijn, zijn wij in staat om snel en slagvaardig te reageren op uw vragen en wensen. Goed overleg en creativiteit leiden tot de juiste oplossingen. Bovendien zorgen onze historie, bedrijfsvoering en lange relaties met klanten ervoor dat uw goederen met de juiste zorg en toewijding worden behandeld. Hierdoor is continuïteit op de lange termijn gewaarborgd. Goederen worden in overeenstemming met gemaakte afspraken afgehaald en uitgeleverd.